SAVUNMA YAPILARI

Savunma Yapıları

Araziye bağlı yerleşimlerden biri olan Sillyon bu şekliyle Pamphylia Bölgesi’ndeki diğer kentlerden de ayrılır. Şehir, Pamphylia Ovası’nda araziden ayrılmış yüksek bir tepe üzerinde konumlanır. Böylece Sillyon suru kentin siyasal tarihine göre, topoğrafik ve kentsel özellikler göz önünde bulundurularak inşa edilmiştir. Öyle ki çeşitli dönemlerde farklı karakterler sergilediği görülmektedir. Sillyon suru, akropolis ve aşağı kent olmak üzere iki bölüm halinde gelişmiştir. Sillyon’un konumlandığı doğal kayalık tepenin üst kısmı, akropolis ile aşağı şehri meydana getiren kentin güney batı, batı ve kuzey batısı yerleşime elverişlidir. Doğal olarak tahkimat sistemi de bu alanlarda kümelenmiş, burası güney batıdan kuzeye doğru şekillenen ve yaklaşık 1000 m. uzunluğundaki bir sur ile koruma altına alınmıştır. Öbür taraftan, akropolis