HARİTALAMA VE GİS ÇALIŞMALARI

Haritalama ve GIS Çalışması

Sillyon antik kentinin daha önceki çalışma dönemlerinde çizimine başlanan kent planına çeşitli eklemeler yapılarak devam edilecektir. Kentte harita mühendisleriyle birlikte arazi okumaları yapılacak, elde edilen yeni verilerle mevcut haritaya eklemeler yapılarak fiziki haritanın bitirilmesi hedeflenmektedir. Bu dönemde, total station, nivo gibi ölçüm aletlerinin yanında havadan görüntüleme aracı da kullanılarak, kentin tüm detayları koordinatlarıyla kent planına aktarılacaktır. Ayrıca ilerleyen dönemlerde arazinin sayısallaştırılarak yapıların 3 boyutlu çizimleri gerçekleştirilmesi hedefi doğrultusunda arazide yapılarının kümelendiği kısımların hâlihazır ölçümleri de alınacaktır. Yine kent territoryumunda bulunan yerleşimlerin planları çizilecek ve yerleşim haritalarının oluşturulmasına başlanacaktır.

Sillyon antik kentinde eski dönemlerde yaşayan toplulukların sosyo-kültürel özellikleri ile bölgenin topografik yapısı ilişkiyi analiz etmek ve ortaya çıkarmak amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemlerinden (GIS) yararlanılacaktır. Çalışmalar sırasında elde edilen veriler GIS programlarına aktarılarak Sillyon araştırmalarında kullanıma geçilecektir. Raporlar, haritalar, hava fotoğrafları ve arazi çalışmaları sırasında ortaya çıkan verilerin kodlanıp sınıflandırılmasının ardından, GIS sisteminin kullanımına hazır hale getirilecektir. Görünürlük analizi kullanılarak sayısal yükseklik modeli üzerinden belirlenen bakış noktasından istenilen araştırma menzili içerisinde görünmeyen, kör noktada kalan bölgeler incelenecektir.