KASTRON

Kastron

Kastron Sillyon akropolis’i üzerinde, caminin yaklaşık 127 m. güneyinde, Akropolis Kuzey Kapısı’nın yaklaşık 80 m. güneyinde ve Akropolis Güney Kapısı’nın ise yaklaşık 165 m. kuzeyinde konumlanmaktadır. Akropolis’in batı kesiminde bulunan yapının kuzey, doğu ve batı duvarının yaklaşık 3-4 m.’lik kısmı sağlam kalmış; güney duvarı ise yıkılmış ve başka yapılarda kullanılmak üzere taşınmıştır. Yapının duvarları araziye bağımlı olarak devam eder. Kimi yerde düz bir hat kimi yerde ise kıvrım yaparak ilerlediğinden belli başlı bir plan sunmaz. Fakat bununla beraber doğu-batı yönlü inşa edilmiş bir yapı gurubu karşımıza çıkar. İçinde kuzey duvarına yaslanmış praitorion bulunmaktadır. Bu şekli ile büyük bir yapı gurubunu teşkil etmektedir. Praitorion dışında, kalenin içinde bulunan binalar veya yapı gurupları tamamen yıkılmış; üzerleri ot ve çalılarla kaplanmıştır. Kastron’un kuzey duvarının bir bölümünde, doğu duvarında ve sağlam kalan güney duvarı bölümünde siperlik alanları vardır.