KEPEZ

Kepez

Kepez Yerleşimi, Serik İlçesi, Yanköy Mahallesi sınırlarında, halk arasında Kepez olarak bilinen kayalık bir tepe üzerinde konumlanmaktadır. Güney kesimi doğal kayalık alanlarla sınırlandırılmışken, diğer bölümleri ise düz bir şekilde devam etmektedir. Kuzeyde Toroslar ile kademeli bir şekilde birleşen küçük yükseltilerle çevrelenmiştir. Güneyinde ise Sillyon yer almaktadır. Kepez Sillyon’a yaklaşık 4 km. uzakta olup, kente hâkim bir noktadır. Kepez araştırması neticesinde; konut alanları, işlikler, nekropolis, sarnıçlar, su depoları ve tarım terasları örnekleriyle kendi kendine yetebilen, dahası tarımsal organizasyonu kuvvetli bir kırsal yerleşme özelliği sergilediği görülmektedir. Günümüze ulaşan kalıntılardan yerleşimin yaklaşık olarak 20 hektarlık bir alana yayıldığı görülmektedir. Kepez’in Sillyon’un egemenlik alanında olduğu göz önünde bulundurulursa, Yerleşimin Sillyon’a bağlı bir kome olduğunu düşünebilir. Yerleşim dokusu ve planı özellikle Roma İmparatorluk Dönemi’nde başlayarak, geç, antik dönem ve Bizans Dönemi içlerine kadar tarihlenen küçük ölçekli yerleşimlere benzemektedir. Kepezde tespit edilen seramik örnekleri de bahsedilen tarih aralığını desteklemektedir.