DİKMEN

Dikmen

Yerleşim, Sillyon’un yaklaşık 8 km. uzağında ve Serik-Antalya karayolunun güneyinde bulunan Dikmen Mahallesi’nde yer almaktadır. Serik-Antalya yolu üzerindeki Belek sapağı dönüldükten sonra Kadriye turizm merkezine yaklaşık 2 km. yaklaşınca bu yolun hemen doğusunda kalan 30 m. yüksekliğinde bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Bu tepenin güney kesiminde konumlanan modern Dikmen’den dolayı, Dikmen Yerleşimi olarak adlandırılmıştır. Yerleşimin  olduğu tepe denize yaklaşık 5 km. mesafede olup, hem Sillyon’u gören hem de denize hakim bir noktadır. Burada yapılan çalışmalarda yoğun bir yerleşme düzenine rastlanılmamıştır. Sadece yamacın eteklerinde çokgen taşlar ve moloz harçla basit bir şekilde yapılmış teraslar ve duvar kalıntıları tespit edilmiştir. Ancak yoğun bir şekilde seramik ve çatı kiremit parçalarına rastlanılmıştır. Ele geçen seramiklerin, birkaç erken dönem örneği dışında, Roma İmparatorluk ve Geç Roma Dönemi’ne tarihlendiği; bununla birlikte Selçuklu ve Osmanlı örneklerinin de olduğu görülmektedir. Yerleşimin genel planına ve düzenine bakıldığında bir kırsal model akla gelmektedir. Yaklaşık 350 dekarlık bir alana yayılan yerleşimin, bir çiftlikten öteye Sillyon egemenlik alanında bulunan bir kome olabileceği düşünülmüştür.