TEKKEKÖY

Tekkeköy

Tekkeköy Sillyon’un yaklaşık 4-5 km. kuzeyinde yer almaktadır. Burada Bâli Baba Türbesi bulunmaktadır. Bâli Baba ahilikle ilişkilendirilmiştir. Yapılan araştırmalarda Zaviyenin, Sultan Alaaddin Devri’de (1220–1237) yapıldığı anlaşılmaktadır. Eskiden, bu türbe civar köylerde meşhur olup, her Perşembe günü burada kurbanlar kesilerek fukaraya verilmekteydi. Bazıları tarafından burada imarathane olduğu rivayet edilmektedir. Türbenin üstü açık ve dört tarafı duvarlarla çevrilidir. Türbe etrafında bir kabristan ve tepede mukaddema mevcuttur.

Ayrıca Tekkeköy’ün yaklaşık 1 km. kuzeydoğusunda 2018 yılı çalışmalarında tespit edilen ve detayları çalışılan büyük bir taş ocağı bulunmaktadır. Antik dönemde buradan sökülen taşların Sillyon ve Kepez yerleşiminde kullanıldığı tahmin edilmektedir. Yerel halktan alınan bilgilere göre son zamanlara kadar da ocak ve çevresinde taş söküldüğü anlaşılmaktadır.