SİLLYON SU SİSTEMİ VE LİMAN ARAŞTIRMASI

Sillyon Su Sistemleri ve Liman Projesi

Sillyon’un su sistemi; kentin batı yamacında bulunan ve anıtsal çeşme olarak düşündüğümüz yapı, debisi yaz-kış azalmayan, halen akmakta olan ve geç döneme tarihlenen iki çeşme; kentin güney altında yamaç galerisi niteliğinde olan ve dağa tünelvari bir girişle saplanan ve ucunda 4 odacıktan oluşan bir derleme yapısı; üst kesimlerde yine yamaca yapışık, 12 kolona oturan yaklaşık 200 m3 hacminde bir sarnıç; kentin üst kesimlerinde şimdiye değin sayılabilen 78 adet armudi, mahruti ve dikdörtgenvari sarnıç ile kentin kuzeyindeki Tekkeköy köyü yönünden getirildiği umulan ve geçgi üstündeki bir hava bacası ile kendisini ortaya koyan taşlarla örülü bir yeraltı galerisi ile yine aynı yönden pişmiş toprak borularla gelen bir sistemden oluştuğu düşünülmektedir.

Ayrıca tarafımızca bugünkü Kadriye Semti ile Belek arasındaki sahil kesiminde aranması gerektiği (Çorlan ile Koducak Derelerinin denize döküldükleri alan) düşünülen Sillyon limanının araştırılması yapılacak ve gerek duyulması durumunda bu kıyı kesimde çeşitli dalışlar gerçekleştirilecektir. Bu limanın araştırılması uzman ekip üyeleri tarafından gerekli alet ve gereçle yapılacaktır.