KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMASI

Kültürel Miras Çalışması

Sillyon Antik Kenti, kültürel miras olma özelliği göstermekte olup çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olması dolayısıyla, kültürel çeşitlilik ve kültürleşme gibi olgular odağında incelenmesi gereken mekânlar arasında yer alır. Sillyon’un önemi, salt müstakil bir mekân olarak ağırladığı tarihten değil; çevresindeki kültür dokusunun varlığından da ileri gelir. Antik kent yakınında Tekkeköy Köyü’nde yer alan Bali Baba Türbesi, kutsalın bilgisini barındıran bir merkez olması dolayısıyla dikkate değerdir. Türbede bulunan mezar taşları, birer kültür hazinesi konumunda olup kültürlerarası tartım ve araştırmaların yapılmasını mümkün kılacak envanterler niteliğindedir.

Bu bağlamda, Sillyon çevresinde yapılacak alan araştırmasıyla, bölgenin kültür topografyasının çıkartılması ve söz konusu antik kentin etrafında oluşan kültürel dokunun sözlü kültür ürünleri üzerinden tartımının yapılması, yörenin Somut Olmayan Kültürel Miras envanteri çıkartılarak karşılaştırmalı bir okumayla tarihsel düzlemde, Sillyon’un ağırladığı kültürlerle olan ilişkiselliği bağlamında değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Yüzey Araştırması esnasında Sillyon’un çevresinde bulunan Kocagözler Mahallesi, Yanköy Köyü ve Bali Baba Türbesi’nin bulunduğu Tekkeköy Köyü’nde alan araştırması yapılacak, buralardan elde edilen veriler işlenerek Sillyon’un çevresindeki modern yerleşimlerin kültürel miras envanterine başlanacaktır. Verilerin işlenmesinden sonra antik dönemden günümüze neredeyse sürekli yerleşim gören ve çevresinde bulunan yerleşim alanlarına etki eden antik kentin, kültürel bellekteki konumu saptanacaktır.