KYNOSARİON

Kynosarion

Sillyon’un hemen güneyinde, Sillyon çayı üstünde, Sillyon’a bağlı bir yerleşim olabilecek Kynosarion (Kυνοσ??ιον) adında bir yerleşme bulunmaktadır. Kynosarion’un Sillyon’a bağlı bir chora olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmacılar tarafından muhtemelen bugünkü Belek Mahallesi sınırları içerisinde, Taşlı Burun Mevkiinde konumlandırılan Kynosarion Yerleşmesi’nin Sillyon limanı olabileceği düşünülmüştür. Bilimsel verilerin yanında Sillyon’un bir limana sahip olduğuna Bizans kaynaklarında da rastlanır. Nicephorus tarafından ele alınan bir pasajda Sillyon’un bir limanından bahsedilmektedir1. Bir diğer kaynak ise Johannes Echimos’un hayatını anlatan Vita Antonii Jun’dur. Burada Arapların gemilerini demirledikleri limanın Sillyon limanı olduğundan bahsedilmiştir. Ancak tüm bu verilere rağmen bugüne kadar söz konusu limanın yeri belirlenememiştir. Proje kapsamında yapılacak liman araştırmalarıyla bu konunun açığa kavuşturulması planlanmıştır.