2018

Proje Başkanı

Dr. Murat TAŞKIRAN

Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Arkeoloji Bölümü - Denizli

Proje Başkan Yardımcısı

Dr. Mustafa BİLGİN

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü - Afyon

Arkeoloji Grubu

Arş. Gör. Ömer UZUNEL

Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Arkeoloji Bölümü - Kırşehir

Arkeolog L. Ufuk ERDOĞAN

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens. Arkeoloji Ana Bilim Dalı Doktora Programı - Konya

Arkeolog Fatih YILMAZ

Karabük Üniversitesi - Karabük

Yiğit Alp AKYÜZ

Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Arkeoloji Bölümü - Denizli

Su Sistemi ve Liman Araştırmaları Grubu

Doç. Dr. Erdoğan ARSLAN

Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fak. Arkeoloji Bölümü-Konya

Ayberg BATĞI

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Konya

Uğurcan ORHAN

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Konya

Yusuf KILIÇ

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Konya

Jeofizik-Jeoradar ve Jeoloji Araştırma Grubu

Prof. Dr. Halil KUMSAR

Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü - Denizli

Dr. Melda KÜÇÜKDEMİRCİ

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü-İstanbul

Nurcan KAYA

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü-İstanbul

Özlem MAKAROĞLU

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü-İstanbul

Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Grubu

Dr. Öğr. Üyesi Nuray GÖKALP

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü-Antalya

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KÖKER

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü - Isparta

Haritalama ve GİS Araştırma Grubu

Uzman Ali BACANLI

  Merkez/Denizli

Uzman Uğur SAĞLAMÖZ

Merkez/Denizli

Uzman Özgür KEYSAN

Merkez/Denizli

Sanat Tarihi Grubu

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya ŞİMŞİR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Sanat Tarihi Bölümü - Konya

Arş. Gör. Görkem IŞIK

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölümü - Eskişehir

Kültürel Miras Çalışması

Arş. Gör. Didem Gülçin ERDEM

Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Edebiyat Bölümü - Denizli

Koruma/Onarım-Mimari Grubu

Uzman Ali YAŞAR

Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Koruma Onarım Bölümü - Denizli

Arş. Gör. Yıldırım Hasan SELEKOĞLU

Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Koruma Onarım Bölümü - Denizli

Ezgi İŞMAR

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü - İstanbul

Flora/Fauna Grubu

Prof. Dr. Gürkan SEMİZ

Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Biyoloji Bölümü - Denizli