2019

Proje Başkanı

Dr. Murat Taşkıran

            Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Arkeoloji Bölümü - Denizli

Proje Başkan Yardımcısı

Dr. Mustafa BİLGİN

            Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü - Afyon

Arkeoloji Grubu

Prof. Dr. Martin STESKAL

                Avusturya Arkeoloji Enstitüsü-Viyana

 Dr. Öğretim Üyesi BİLSEN ŞERİFE ÖZDEMİR

            Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 Arş. Gör. Ömer UZUNEL

            Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Arkeoloji Bölümü – Kırşehir

Pınar KIZILTEPE BİLGİN

            Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı

Salih Okan AKGÖNÜL

            Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü-Isparta

Eylem ÖZDEMİR

            Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü Yükseklisans Programı

Özge ALTIN

         Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Arkeoloji Bölümü - Denizli

Yiğit Alp AKYÜZ

            Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Arkeoloji Bölümü - Denizli

Jeofizik-Jeoradar ve Jeoloji Araştırma Grubu

Prof. Dr. Halil KUMSAR

            Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü - Denizli

Dr. Melda KÜÇÜKDEMİRCİ

            İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü-İstanbul

Nurcan KAYA

            İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü-İstanbul

Özlem MAKAROĞLU

            İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü-İstanbul

Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Grubu

Dr. Öğr. Üyesi Nuray GÖKALP

            Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü-Antalya

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KÖKER

            Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü - Isparta

Öğr. Gör. Talat KOÇAK

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü - Afyon

Haritalama ve GİS Araştırma Grubu

Uzman Ali BACANLI

            Merkez/Denizli

Uzman Uğur SAĞLAMÖZ

            Merkez/Denizli

Uzman Özgür KEYSAN

            Merkez/Denizli

Sanat Tarihi Grubu

Doç. Dr. Bülent İŞLER

            Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü-Ankara

Öğr. Gör. Meydan PALALI

            Alaaddin Keykubat Üniversitesi-Alanya

Kültürel Miras Çalışması

Arş. Gör. Didem Gülçin ERDEM

            Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Edebiyat Bölümü - Denizli

Koruma/Onarım-Mimari Grubu

Öğr. Gör. Hatice KORKMAZ

            MAKÜ, Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü-Burdur

Uzman Ali YAŞAR

            Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Koruma Onarım Bölümü - Denizli

Arş. Gör. Yıldırım Hasan SELEKOĞLU

            Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Koruma Onarım Bölümü - Denizli

Flora/Fauna Grubu

Prof. Dr. Gürkan SEMİZ

                Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Biyoloji Bölümü - Denizli